Danstillståndet skrotas – idag kom riksdagsbeslutet

Idag torsdag blev det äntligen klart att det omdiskuterade danstillståndet skrotas! Riksdagen tog ställning till ett förslag till beslut som justitieutskottet förberett och valt att sammanfatta så här:

”Justitieutskottet tycker också att det så kallade danstillståndet ska tas bort. I dag krävs tillstånd för att få anordna en offentlig danstillställning, även om den inte anordnas på offentlig plats. Det innebär en stor administrationsinsats både från polisens och arrangörens sida och därför vill nu utskottet att tillståndskravet tas bort. Regeringen har tidigare sagt att kravet borde vara kvar eftersom polisen annars skulle få svårare att inhämta information och upprätthålla ordning och säkerhet. Justitieutskottet tycker dock inte att risken är tillräckligt stor för att väga upp mot all den administration som ett tillståndskrav innebär. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se till att tillståndskravet slopas. Även i denna fråga är utskottet enigt.”

Och så blev det alltså! Förändringen träder inte i kraft med omedelbar verkan utan beslutet ska först behandlas av regeringen som har i uppdrag att verkställa riksdagens beslut. Hur lång tid detta tar är dock oklart, men förhoppningsvis sker det skyndsamt.

Men snart blir det alltså fritt fram att anordna danstillställningar utan att först ansöka om tillstånd hos polisen. Detta beslut kan få stor betydelse för klubbscenen eftersom varje restaurang i teorin blir en potentiell nattklubb (tyvärr med hänsyn till öppettider, ljudnivåer etc. men ändå). Jag kommer återkomma framöver med en lite mer djupgående analys och andra tankar och funderingar.

Jag har tidigare skrivit om danstillståndet här, och här.

Obs! Följ mig på Instagram och Twitter för information om nya klubbar och fester samt helgtips, ny musik och annat skoj. Don’t miss out!

happydance