Tresor-grundare till Stockholm och The Nordic Night Mayor Summit – en ny konferens om stadens nattliv

Den 15 september anordnas konferensen The Nordic Night Mayor Summit i Stockholm för att skapa en dialog kring nattens rättigheter i en stad. Konferensen anordnas tillsammans med Mirik Milan som är Night Mayor i Amsterdam och äger rum på Nobelberget mellan klockan 14-18.

Under dagen får besökarna ta del av paneldiskussionerna Creative Culture, The Future of the Music Industry och Government Policies. Bland de experter som tar plats på scen finner vi Dimitri Hegemann som är grundare av klubben Tresor i Berlin, samt Lutz Leichsenring som är talesperson och styrelseledamot för Club Commission i Berlin. Andra inbjudna är Naima Bouchtaoui (projektledare Bureau Broedplaatsen), Marc Fort (musik- och marknadskoordinator Texas Music Office samt Ellen Kvarby (kreativ chef, Sony Music).

Konferensen är en del av den nya innovations- och inspirationsfestivalen Gather som arrangeras i Stockholm den 13-16 september. Totalt släpps 80 platser till samtalen. För att gå på samtalen behövs en biljett till Gather. Mer information, anmälan och biljetter hittar du här.

Jag passade på att ställa några frågor till Jakob Grandin som står bakom både Gather och The Nordic Night Mayor Summit.

Vad är syftet med  The Nordic Night Mayor Summit?
– Syftet är att, precis som under resten av Gather, få igång samtal, relationer och förändring där redan påbörjande initiativ och frågeägare existerar. Just detta forum har som syfte att inspirera och lägga grunden för en dialog som kan föra nattliv och beslutsfattare närmare varandra.

Någon särskild panelmedlem du är extra nyfiken på?
– Naima Bouchtaoui är jag väldigt nyfiken på. Hennes projekt om att arbeta med stadsbyggnad som ett sätt att hitta möjligheter för kreativa näringar och människor att kunna bo och finnas kvar i staden är något Stockholm är mitt uppe i nu och har stort behov av.

Vilka utmaningar anser du att Stockholms nattliv står inför?
– Det visar sig väldigt tydligt att vi måste skapa en bättre förmåga att samarbeta på alla plan. Jag tror att Stockholm måste våga utmana och pröva för att växa som nattstad. Det kan vi göra genom att lyssna på varandra och agera på de utmaningarna som nattlivet idag har.

Varför anser du att nattliv är viktigt i en stad?
– Var annars får vi de där gåshudsmomenten, pirret i magen, träffar den vi inte har sätt på flera år eller hamnar i den där långa dialogen som får en att vilja förändra världen. Natten och kulturen är vårt största fria uttrycksforms. Utan den är en stad död.

Vad är nuvarande status gällande en Night Mayor i Stockholm?
– Night Mayor-arbetet i Stockholm sätter just nu en struktur för ett team som till och börja med ska ta fram frågeställningar och arbetssätt. Vi har under våren träffat näringar, organisationer, politiker och nattliv för att se hur arbetat ska fortgå. Detta är ett långsiktigt arbete som tar tid då staden har extremt många viljor. Därför är detta grundläggande arbete viktigt innan vi kan skrida till verket och välja en Night Mayor.

Obs! Följ mig på Instagram och Twitter för information om nya klubbar och fester samt helgtips, ny musik och annat skoj. Don’t miss out!

Dimitri Hegemann (Foto av Tromla via Wikimedia Commons
Tresor-grundaren Dimitri Hegemann (Foto av Tromla via Wikimedia Commons)

Kulturborgarrådet talar ut om eventuell nattborgmästare – "Vi är redo, men branschen behöver samla sig"

I april skrev bland annat SVT om att Stockholm skulle kunna få en så kallad ”night mayor”, en nattborgmästare som fungerar som en brygga mellan natt- och klubbliv och stadens politiker. Initiativet kom från arrangören Jakob Grandin som ligger bakom klubbar som Trädgården, Under Bron och Nobelberget.

– Jag har drivit klubbar i Stockholm sedan år 2000 och har upptäckt att om man vill flytta saker framåt måste man få med sig inte bara nattlivet och publiken, utan också beslutsfattarna, berättade Jakob Grandin för SVT.

Stockholms stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (S) var positiv till idén och berättade om hur det kunde vara ett steg framåt mot målet att skapa en levande stad med ett bra nattliv. Frågan behandlades av kommunfullmäktige i april, där Roger Mogert lyfte fram önskemål om att nattlivs-branschen måste samlas för att kunna lyfta denna fråga till nästa nivå.

Under ett kommunfullmäktige-möte igår, den 7 november, dök frågan åter igen upp på dagordningen. Det var Centerpartisten Jonas Naddebo som vände sig till Roger Mogert för att ta reda på om några konkreta steg hade tagits i frågan om nattborgmästare, och om ett införande skulle kunna ske inom nuvarande mandatperiod.

– Jag är fortfarande väldigt positiv till idén. Vi söker efter en lösning i likhet med hur det fungerar i Amsterdam och London där staden står för halva finansieringen, och branschen står för den andra halvan. Detta ska inte handla en kommunal tjästeman, utan om en person med en fot i varje del. En brobyggare, sade Roger Mogert (S).

Han forsatte sitt anförande.

– Vi är beroende av att aktörerna inom nattlivet hittar en form för att stå för den andra halvan. Detta är inte gjort än, och därför har vi inte kommit vidare. Jag vill ge branschen mer tid för att samla sig. Om detta inte är gjort inom, låt säga, ett halvår så får vi se om staden på något sätt kan hjälpa till i det arbetet men jag ser ett värde i att låta branschen lösa det på egen hand. Men vi, staden, är redo och det finns utrymme att lösa detta inom nuvarande ramar.

Det återstår alltså att se om branschen har inlett något arbete för att samordna sig i denna fråga. Fortsättning följer.

Obs! Följ mig på Instagram och Twitter för information om nya klubbar och fester samt helgtips, ny musik och annat skoj. Don’t miss out!

TV: Roger Mogert (S) Foto: Mattias Vepsä TH: Foto: Pixabay
TV: Roger Mogert (S) Foto: Mattias Vepsä TH: Foto: Pixabay